Veisikring AS

Veisikring er en totalleverandør av rekkverk til veianlegg og innenfor brurehabilitering. I desember 2016 fusjonerte CC4 Montasje AS og AS Veisikring til et selskap, Veisikring AS.

Veisikring holder til i Drammen (avdeling Øst) og i Froland (avdeling Sør-vest), men tar oppdrag over hele landet for private, næringsdrivende og offentlige virksomheter.

Vi utfører oppdragene etter kundens ønsker og tegninger, men bidrar også med råd og veiledning i planleggingsfasen. Vi har høy kompetanse og over 20 års erfaring i bransjen.

Våre tjenester

  • Autovern og rekkverk
  • Bruvedlikehold

Veisikring AS

Bjørumsvegen 27, 4820 Froland, Norge

VEISIKRING AS
Org nr. 992 092 742

Epost: veisikring@veisikring.no
Sentralbord: +47 32 89 76 76

Postadresse: Postboks 4174 – 3005 DRAMMEN

Kontaktperson: 
Fredrik Zachariassen
T: 930 70 740

 

Veisikring AS - Avdeling Øst

Øvre Eikervei 83B, 3048 Drammen, Norge

VEISIKRING AS
Org nr. 992 092 742

Epost: veisikring@veisikring.no
Sentralbord: +47 32 89 76 76

Postadresse: Postboks 4174 – 3005 DRAMMEN

Kontaktperson:
Bjørn Torgersen, avdelingsleder
T: +47 913 55 015
E: bjorn@veisikring.no

 

Kontaktpersoner

Fredrik Zachariassen

Bjørn Torgersen

Leif Christian Gundersen

Stein Erik Setekleiv