Krav til våre leverandører

Roadworks konsernet anskaffer varer, tjenester og driftsmidler for over 500 millioner hvert år.

Konsernets innkjøp av varer, tjenester og driftsmidler er basert fremforhandlede rammeavtaler og prisavtaler med grossister, leverandører og tjenestetilbydere. Til prosjekter anskaffes varer og tjenester basert på enkle anbudskonkurranser.

Vi stiller strenge krav til at våre leverandører skal operere med god forretningsskikk og innenfor våre etiske retningslinjer. I Roadworks har vi HMS som en naturlig del av vår virksomhet – det forventer vi også at våre leverandører har.

Faktura
Roadworks ønsker primært faktura tilsendt i EHF-format. Elektronisk faktura reduserer behandlingstiden og sparer miljøet.

Benytt organisasjonsnummer
Roadworks AS – 999178375
Bærum Asfalt AS – 982796946
Controltec AS – 991011161
KF Byggservice AS – 912355810
KF Entreprenør AS – 988189022
Traftec AS – 897603632
Veidrift AS – 963283687
Veisikring AS – 992092742

Alternativt, send faktura som PDF til
Roadworks AS – faktura@roadworks.no
Bærum Asfalt AS – faktura@basfalt.no
Controltec AS – faktura@controltec.no
KF Byggservice AS / KF Entreprenør AS – faktura@kfgruppen.no
Traftec AS – faktura@traftec.no
Veidrift AS – faktura@veidrift.no
Veisikring AS – faktura@veisikring.no

Krav til fakturaen
Alle fakturaer må ha et ordrenummer/prosjektnummer, en kontaktperson og minimum 45 dagers betalingsforfall.

  • Om Roadworks
  • Samfunnsansvar | CSR
  • Krav til våre leverandører