Veidrift AS

Veidrift AS er Roadworks-gruppens selskap innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet har i tillegg tjenester knyttet til sikker ferdsel på og langs vei.

Våre tjenester innen veidrift bidrar til å bevare standarden på vegdekker, grøfter og vegutstyr. Hovedmålet er å ivareta framkommelighet og trafikksikkerhet langs kommunale- og riksveier uavhengig av årstid. Som driftsentreprenør har vi også et ansvar for å foreta opprydding etter ulykker og mindre reparasjoner og utbedringer etter ordinær slitasje av vegen.

Vi har kompetente, kunnskapsrike og erfarne ansatte som iverksetter og gjennomfører gode vedlikeholdsrutiner. Vi har alt av nødvendig utstyr og maskiner for effektiv drift og vedlikehold av vei.

Veidrift har hovedkontor på Langhus i Ski kommune.

Kontakt

Veidrift AS – hovedkontor

T: +47 64 88 96 00
E: firmapost@veidrift.no
Faktura: faktura@veidrift.no

Frank Stabu

Martin Hansen

Steinar Karlsen

Hasse Tore Andersen

Per Ivar Nærby

Arild S. Møller

Veidrift AS

Håndverksveien 8, 1405 Langhus, Norge

VEIDRIFT AS
Org nr. 963 283 687

T: +47 64 88 96 00

Kontaktperson: 
Frank Stabu
T: +47 924 00 583

Veidrift AS - Avdeling Follo

Håndverksveien 8, 1405 Langhus, Norge

VEIDRIFT AS
Org nr. 963 283 687

Kontaktperson: 
Kim Olsen
T: +47 902 77 086
E: kim@veidrift.no

 

Veidrift AS - Avdeling Østfold Nord

Moreneveien 14, 1859 Slitu, Norge

VEIDRIFT AS
Org nr. 963 283 687

Kontaktperson: 
Thomas Borgen
T: +47 905 49 486
E: thomas.borgen@veidrift.no

 

Veidrift AS - Avdeling Halden

Øbergveien 57, 1793 Halden, Tistedal, Norge

VEIDRIFT AS
Org nr. 963 283 687

Kontaktperson: 
Benjamin Lexander
T: +47 911 01 677
E: halden@veidrift.no

 

Veidrift AS - Avdeling Vestfold

Wirgenes vei 3, 3157 Barkåker, Norge

VEIDRIFT AS
Org nr. 963 283 687

Kontaktperson: 
Øyvind Stokkedal
T: +47 482 82 209
E: vestfold@veidrift.no

Veidrift AS - Avdeling Namsos

Sandosvegen 6, Namsos, Norge

VEIDRIFT AS
Org nr. 963 283 687

Kontaktperson: 
Raymond Grønvold
T: +47 928 49 002
E: raymond@veidrift.no