Norpox Rehab AS

Norpox, etablert i 1976 på Lierskogen, er en spesialentreprenør som opererer i hele Norge.

Selskapet er en respektert aktør innen reparasjon, rehabilitering og vedlikehold av betongkonstruksjoner som broer, kaier og bygg.

Vi leverer brumembraner, brufuger og andre overflatebehandlinger på bruer og andre betong/stål konstruksjoner.

Vår spisskompetanse ligger innenfor følgende tjenesteområder:

  • mekanisk meisling og vannmeisling
  • betongsprøyting
  • brufuger
  • brumembraner
  • injeksjoner
  • overflatebehandling av betong og stålkontruksjoner

Oppdragene varierer fra enklere jobber til kompliserte prosjekter som kan strekke seg over flere år. Vårt mål er å alltid være fremst i bransjen og vi har kvalitetssikringssystemer og personell som sikrer høy kvalitet i våre leveranser.

Våre tjenester

  • Bruvedlikehold

Kontaktpersoner

Fredrik Zachariassen

Jarle Hansen

Veisikring AS - Avdeling Norpox

Avstikkeren 1, 3420 Lierskogen, Norge

VEISIKRING AS  
Org nr. 992 092 742

T: +47 32 89 76 76
E: veisikring@veisikring.no

Postadresse: Postboks 4174,
3005 DRAMMEN

Kontaktperson:
Jarle Hansen, avdelingsleder
T: +47 905 20  857
E: jarle@veisikring.no