Veisikring AS

Veisikring er en totalleverandør av rekkverk til veianlegg og innenfor brurehabilitering. I tillegg tilbyr selskapet spesialtjenester innen reparasjon, rehabilitering og vedlikehold av betongkonstruksjoner.

I desember 2016 fusjonerte CC4 Montasje AS og AS Veisikring til et selskap, Veisikring AS. I 2017 inngikk Norpox Rehab AS i selskapet.
Veisikring holder til i Drammen (avdeling øst), Lierskogen (avdeling Norpox) og i Froland (avdeling sørvest), men tar oppdrag over hele landet for private, næringsdrivende og offentlige virksomheter.

Vi utfører oppdragene etter kundens ønsker og tegninger, men bidrar også med råd og veiledning i planleggingsfasen. Vi har høy kompetanse og over 20 års erfaring i bransjen.

Kontakt

Veisikring AS – hovedkontor

T: +47 32 89 76 76
E: veisikring@veisikring.no
Faktura: faktura@veisikring.no

Fredrik Zachariassen

Leif Christian Gundersen

Bjørn Torgersen

Stein Erik Setekleiv

Trond Arild Svinterud

Veisikring AS

Bjørumsvegen, 4820 Froland, Norge

VEISIKRING AS
Org nr. 992 092 742

T: +47 32 89 76 76
E: veisikring@veisikring.no

Postadresse: Postboks 4174,
3005 DRAMMEN

Kontaktperson: 
Fredrik Zachariassen
T: +47 930 70 740
E: fz@veisikring.no

 

Veisikring AS - Avdeling Øst

Øvre Eikervei 83B, 3048 Drammen, Norge

VEISIKRING AS
Org nr. 992 092 742

T: +47 32 89 76 76
E: veisikring@veisikring.no

Postadresse: Postboks 4174,
3005 DRAMMEN

Kontaktperson:
Bjørn Torgersen, avdelingsleder
T: +47 913 55 015
E: bjorn@veisikring.no

 

Veisikring AS - Avdeling Norpox

Avstikkeren 1, 3420 Lierskogen, Norge

VEISIKRING AS  
Org nr. 992 092 742

T: +47 32 89 76 76
E: veisikring@veisikring.no

Postadresse: Postboks 4174,
3005 DRAMMEN

Kontaktperson:
Trond Svinterud, avdelingsleder
T: +47 905 29 015
E: trond@veisikring.no

Veisikring AS - Avdeling Sørvest

Bjørumsvegen 4820, Froland, Norge

VEISIKRING AS
Org nr. 992 092 742

T: +47 32 89 76 76
E: veisikring@veisikring.no

Postadresse: Postboks 4174,
3005 DRAMMEN

Kontaktperson:
Leif Christian Gundersen, avdelingsleder
T: +47 930 70 644
E: lcg@veisikring.no