• Totalleverandør av trafikksikringsystemer og bruvedlikehold

Veisikring

  • Veisikring AS er en totalleverandør av rekkverk til veianlegg og innenfor brurehabilitering. I tillegg tilbyr selskapet spesialtjenester innen reparasjon, rehabilitering og vedlikehold av betongkonstruksjoner. Selskapet utfører tjenester over hele landet.
  • Bærum Asfalt AS har drevet sin virksomhet i Buskerud, Akershus og Oslo i mer enn 20 år. Vi tilbyr tjenester innen asfalt- og terreng-arbeider. Vi utfører oppdrag for både privat og næringsdrivende samt offentlige virksomheter, vi kan også være behjelpelig og tilby tjenester i planleggingsfasen av prosjekter.

 

 

Kontaktpersoner

Fredrik Zachariassen

Bjørn Torgersen

Leif Christian Gundersen

Jarle Hansen

Espen Thomassen