• Totalleverandør av trafikksikringsystemer og bruvedlikehold

Veisikring

Veisikringstjenestene tilbys fra selskapene Veisikring AS og Bærum Asfalt AS.

Veisikring AS er en totalleverandør av rekkverk til veianlegg og innenfor brurehabilitering. I tillegg tilbyr selskapet spesialtjenester innen reparasjon, rehabilitering og vedlikehold av betongkonstruksjoner. Selskapet utfører tjenester over hele landet.

Bærum Asfalt AS har drevet sin virksomhet i Buskerud, Akershus og Oslo i mer enn 20 år, og tilbyr tjenester innen asfalt- og terrengarbeider. Selskapet utfører oppdrag for både privat og næringsdrivende samt offentlige virksomheter, og kan også være behjelpelig og tilby tjenester i planleggingsfasen av prosjekter.

Kontaktpersoner

Fredrik Zachariassen

Leif Christian Gundersen

Bjørn Torgersen

Espen Thomassen

Trond Arild Svinterud